Public holidays (non-working days)

DateEnglish nameCzech name

1st January

Day of the Independent Czech state

Den obnovy samostatného českého státu

8th May

Liberation Day

Den vítezství

5th July

Saints Cyril and Methodius Day

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6th July

Jan Hus Day

Den upálení mistra Jana Husa

28th September

St. Wenceslas Day (Czech Statehood Day)

Den české státnosti

28th October

Independent Czechoslovak State Day

Den vzniku samostatného československého státu

17th November

Struggle for freedom and democracy

Den boje za svobodu a demokracii